Sapphire Hill – Ekim 2021 Mevcut Durum
Sapphire Hill – Ekim 2021 Mevcut Durum 6 Ekim 2021 Hane Konut

Ekim 2021 İtibariyle Projemizin Mevcut Durumu

Sapphire Hill – Ağustos 2021 Mevcut Durum
Sapphire Hill – Ağustos 2021 Mevcut Durum 16 Ağustos 2021 Hane Konut

Ağustos 2021 İtibariyle Projemizin Mevcut Durumu

Sapphire Hill – Temmuz 2021 Mevcut Durum
Sapphire Hill – Temmuz 2021 Mevcut Durum 5 Temmuz 2021 Hane Konut

Temmuz 2021 İtibariyle Projemizin Mevcut Durumu

Sapphire Hill – Mayıs 2021 Mevcut Durum
Sapphire Hill – Mayıs 2021 Mevcut Durum 8 Mayıs 2021 Hane Konut

Mayıs 2021 İtibariyle Projemizin Mevcut Durumu

Sapphire Hill – Nisan 2021 Mevcut Durum
Sapphire Hill – Nisan 2021 Mevcut Durum 29 Nisan 2021 Hane Konut

Nisan 2021 İtibariyle Projemizin Mevcut Durumu

Sapphire Hill – Mart 2021 Mevcut Durum
Sapphire Hill – Mart 2021 Mevcut Durum 18 Mart 2021 Hane Konut

Mart 2021 İtibariyle Projemizin Mevcut Durumu

Sapphire Hill – Şubat 2021 Mevcut Durum
Sapphire Hill – Şubat 2021 Mevcut Durum 4 Şubat 2021 Hane Konut

Şubat 2021 İtibariyle Projemizin Mevcut Durumu

Sapphire Hill – Ocak 2021 Mevcut Durum
Sapphire Hill – Ocak 2021 Mevcut Durum 8 Ocak 2021 Hane Konut

Ocak 2021 İtibariyle Projemizin Mevcut Durumu

Sapphire Hill – Aralık 2020 Mevcut Durum
Sapphire Hill – Aralık 2020 Mevcut Durum 4 Aralık 2020 Hane Konut

Aralık 2020 İtibariyle Projemizin Mevcut Durumu