Duyurular

Konutlarımız Hakkında Duyuru

Değerli Site Sakinlerimiz,

Acımız tarifsiz büyük…
Derin sevgi ile bağlı olduğumuz topraklarımızda, on ilimizde milyonlarca insanımızı hayallerimizi aşan biçimde etkileyen bu facianın karşısındaki çaresizlik hepimizi derinden etkiliyor. Ülkemizde yaşanan felaket sonrası, endişeleri gidermek adına sizleri bilgilendirmek
istedik.

Premium Villaları, Sapphire Hill Kurtköy, White House İstanbul, Star Port Residence, Hane Elit Konutları, Hane Plaza, Adatepe Sitesi, Palmiye Evleri, Hane Life, Şahin Sitesi, Star Life, Kardeşler Sitesi, Hane Konut Evleri, Şahin Apartmanı, Bayram Apartmanı, Aydemir Apartmanı projelerimiz; Zemin dayanımı binalarımız taşıma gücü yüksek olan zemin etüdü raporlarından çıkan sonuca göre statik hesaplamaları yapılarak en son deprem yönetmeliğine göre hazırlanmış onaylı ve ruhsatlı projelerin sahada uygulanmasıyla inşa edilmiştir. Belediye ve Yapı Denetim Firması ve diğer yetkili merciler tarafından yürürlükteki kanunlara ve şartnamelere göre inşaatın her aşamasında kontrol edilmiştir.

  • Zemininden çatısına kadar sadece tasarlanmış projelerin uygulanması ile yetinilmemiş tüm inşa aşamalarında alanında liyakat sahibi firmalar, mühendisler ve ekipler ile çalışılmıştır.
  • Zemin dayanımı konusunda; Binalarımız taşıma gücü yüksek olan zemin etüt raporuna göre statik hesapları yapılarak radye temel üzerine yapılmıştır.
  • İnşaat aşamasında her kalıp dökümünde beton ve demir numuneleri laboratuvarlar tarafından test edilip onaylanmıştır.
  • Binalarımız dizayn edilirken toprak altında kalan bodrum katlar ve temel daha geniş tutulmuş böylece yapı rijitliği üst düzeye çıkarılmıştır.
  • Her ne kadar binalarımız yatay ve düşük katlı binalar kategorisine girse de genel yapılanmada yapı düzensizliğine sebep olabilecek ve yumuşak kat olarak tabir ettiğimiz yüksek ve kırılgan alt katlar bulunmamaktadır.
  • Tüm bodrum katlarının çevresi süneklik özelliğinin sağlanabilmesi ve büyük ölçülerde enerji yutması beklendiği için perde duvar sistemleri ile oluşturulmuştur.
  • Dileyen kat malikleri, yapı kontrol mühendisliğinden statik zemin etüdü raporunu ve laboratuvar sonuçlarını alabilirler.

Bilgilerinize sunar, yeni bir felaketin yaşanmamasını temenni ederiz.

Saygılarımızla,
Hane Konut Dizayn İnşaat San. Tic. Ltd. Şti